Welkom op het serviceportaal landbouw en klimaat

De Nederlandse overheid heeft samen met de maatschappelijke partners overeenstemming bereikt over de klimaatdoestelling voor de landbouwsector in Nederland. De sector ambieert een reductie van 3,5 Mton CO2-eq in 2030, zoals beschreven in het klimaatakkoord. Daarnaast is sprake van een opgaven om beter te leren omgaan met klimaatverandering als extreme droogte, hevige regenval, hitte en hagel, zoals beschreven in de nationale adaptatiestrategie. De landbouw staat voor een transitie die vraagt om andere en aangepaste landbouwpraktijken. Het vereist bewustwording en inzicht in huidige klimaatprestaties en mogelijke maatregelen. Ook vergt het kennis, dialoog, capaciteit en financiële middelen om visie te ontwikkelen, keuzes te maken en om de nieuwe praktijken ook daadwerkelijk te organiseren en te realiseren.

Op het serviceportaal landbouw en klimaat bieden wij informatie, advies en ondersteuning bij de transitie naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige landbouwsector in Nederland. Onze services zijn gericht op ondersteuning van provincies en regio’s. Met onze services bieden we handvatten aan deze partijen om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouwsector.

  

 

Wageningen Research en Climate KIC

Het portaal is ontwikkeld door Wageningen Research, in samenwerking met Climate KIC en is onderdeel van de Europese Climate Smart Agriculture Booster en de Kennisbasis programma’s Duurzaam Landgebruik en Circular and Climate positive Society. Het project is tevens onderdeel van het Wageningen Klimaat programma, gericht op het ontwikkelen van groene klimaatoplossingen van Wageningen Research. De services zijn ontwikkeld met een aantal Nederlandse partners. Er liggen nog mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe services en nieuwe partners kunnen daarom aanhaken bij dit portaal