Welkom op het serviceportaal landbouw en klimaat

Het portaal dat services aanbiedt om u te helpen en te ontzorgen bij uw transitie naar een klimaatslimme en klimaatbestendige landbouwsector.

 

De Nederlandse landbouwsector: klimaatslim en klimaatbestendig in 2030

De landbouwsector in Nederland wil klimaatslim worden. De sector ambieert een reductie van 3,5 Mton CO2-eq tegen 2030. Ook wil de sector beter leren omgaan met extreme droogte, hevige regenval, hitte en hagel. Ze wordt daarbij gestimuleerd vanuit het nationale beleid: het klimaatakkoord en de nationale adaptatiestrategie.

 

De transitie

Die transitie vraagt om andere en aangepaste landbouwpraktijken. Het vereist bewustwording en inzicht in huidige klimaatprestaties en mogelijke maatregelen. Ook vergt het kennis, dialoog, capaciteit en financiële middelen om visie te ontwikkelen, keuzes te maken en om de nieuwe praktijken ook daadwerkelijk te organiseren en te realiseren.

 

Services om de transitie te vergemakkelijken

Dit portaal biedt ondersteuning in de vorm van services om deze transitie te versnellen.

De services zorgen ervoor dat initiatiefnemers gemakkelijker aan de kennis, inzichten, inspiraties, financiering en samenwerkingen geraken om sneller tot realisatie te komen.

Voor wie?

De services kunnen gebruikt worden door boeren en boerenbedrijven, door boerenorganisaties en voorlichters, door ketenpartijen of door nationale, provinciale en lokale overheden. 

Welke services?

De services zijn divers. Sommige services zijn gericht op de technologische vraagstukken of geven inzicht in de impact van de praktijken. Andere services zijn dan weer gericht op de economische aspecten van de transitie, zoals businessmodellen, het verminderen van investeringsrisico en het bevorderen van de financierbaarheid. En er zijn ook services die gericht zijn op sociale aspecten zoals het ondersteunen van een constructieve dialoog en het leren over de geteste praktijken. Een overzicht van de services is hier te vinden.

 

Wageningen Research en Climate KIC

Het portaal is ontwikkeld door Wageningen Research, in samenwerking met Climate KIC en is onderdeel van de Europese Climate Smart Agriculture Booster en het programma duurzaam landgebruik en groene klimaatoplossingen van Wageningen Research. De services zijn ontwikkeld met een aantal Nederlandse partners. Er liggen nog mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe services en nieuwe partners kunnen daarom aanhaken bij dit portaal. Voor een overzicht van partners klik hier.